donderdag 3 februari 2011

Op bezoek bij de Statenleden commissie Sociale Infrastructuur

Gisteren was een delegatie van gemeenten en bibliotheken uitgenodigd door de Provincie Noord-Holland om hen bij te praten over de stand van zaken van het bibliotheekwerk in onze mooie provincie. Dat was in eerste instantie een wat statische meeting waarbij wij allen 3 minuten spreektijd kregen om toe te lichten wat wij als belangrijk ervaarden in het bibliotheekwerk, de rol van ProBiblio, en waar wij knelpunten zagen. Tja, als je met zo'n 6 bibliotheekdirecteuren zit dan val je op een gegeven moment wel in herhaling ;-) En dat werd nog een dunnetjes bevestigd door de ambtenaren en wethouders die aanwezig waren.

Daarna hadden de statenleden vragen aan ons. Ook daar kwamen vragen naar voren als waar nou de kansen lagen als het gaat om digitalisering, samenvoegen van functies etc etc. Wat ik merk in heel veel van dit soort discussies, ook met de lokale politiek en met ambtenaren, is dat er snel gedacht wordt dat 'de markt' het toverwoord is waarmee dreigende bezuinigingen kunnen worden opgevangen. Ja natuurlijk is het goed om samen te werken, om met elkaar zoveel mogelijk onder een dak te zitten, om expertise uit te wisselen. Sterker nog, een flink aaantal van mijn uren gaan zitten in het verkennen van dit soort mogelijkheden. En tegelijkertijd, het kost vaak jaren om tot daadwerkelijke samenwerking te komen, tot het maken van afspraken, financiële afspraken, samenwerkingsafspraken. En die tijd wordt ons niet of nauwelijks gegund. We zitten met z'n allen in een snelkookpan, waarbij besluiten nu in een rap tempo genomen moeten worden. Laten we hopen dat we er in ieder geval als een smakelijk hapje uit komen ;-) en niet als overkookte prut.

Overigens: het was een plezierige meeting waarbij er aan beide kanten openheid was en belangstelling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten