woensdag 7 april 2021

Ondernemend door de coronatijd heen, met dank aan overheidssteun

Vorig jaar was een lastig jaar en ook dit jaar zal niet eenvoudig zijn voor culturele instellingen. Daarom was het fijn dat de verschillende overheidslagen in de loop van 2020 besloten om de culturele instellingen financieel te ondersteunen om de financiële effecten van de coronacrisis te ondervangen. Onze vier gemeenten benaderden ons met de vraag of we steun nodig hadden en hoeveel dan. We hebben gebruik kunnen maken van de steun maar ons natuurlijk ook zelf ingespannen om geen financiële gaten te laten ontstaan. 

Afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de jaarrekeningen van Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard en nu blijkt dat we door hard te sturen op kosten en te kijken naar hoe we onze diensten online konden voort zetten de toegezegde steun niet nodig hebben gehad. Dat vinden we best goed van onszelf ;-) Maar we zijn heel erg blij dat de gemeenten in eerste instantie ons wilden steunen. Nu we het niet nodig hebben gehad gaan we de steun terug betalen en sturen we aan de gemeenten die ons steunden de volgende brief (in iets gewijzigde vorm voor de gemeente waar Artiance geen diensten verricht). Want eerlijk is eerlijk, als je de steun niet nodig hebt dan is het wel zo netjes om het terug te betalen.

Geacht college, 

 

Wij willen u bedanken voor de steun die u in 2020 heeft toegezegd aan Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard. Wij hebben in 2020 met grote inzet gewerkt om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Uw toegezegde steun heeft ons gestimuleerd en gemotiveerd om extra ondernemend te zijnAlle collega’s van Artiance en Bibliotheek hebben keihard gewerkt en vele (onbetaalde) overuren gemaakt om de voortgang van beide stichtingen te kunnen waarborgen. 

 

Artiance heeft het merendeel van onze lessen online kunnen geven en tal van nieuwe projecten georganiseerd. De bibliotheek lanceerde een afhaalbibliotheek en zette haar dienstverlening binnen de programma’s Educatie en Participatie en Zelfredzaamheid zoveel mogelijk om naar digitaal. Zo hebben wij onze klanten weten te behouden en konden we gebruikers van de bibliotheek toch tegemoetkomen. 

 

Hiernaast heeft Artiance de samenwerking tussen de Centra voor de Kunsten in Noord-Holland versterkt. Op initiatief van Artiance is de website www.24creatief.nl ontstaan. Deze website biedt inmiddels opleidings- en netwerkmogelijkheden voor alle kunstvakdocenten in Noord-Holland, belangrijk voor onze toekomst.  

 

Met oog op deze toekomst is tevens de bestuurlijke fusie tussen Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard gerealiseerd. Een fusie die Artiance méér stabiliteit en groeimogelijkheden biedt en voor de bibliotheek meer kansen geeft op het gebied van onderwijs en het sociaal domein. 

 

Op basis van onze prognoses dachten wij in 2020 een financiële steun voor Artiance nodig te hebben van ruim € 140.000, -- en voor de bibliotheek € 43.046,-. U heeft deze steun, in samenwerking met de Provincie Noord-Holland ruimhartig toegezegd.  Wij zijn er trots op om te kunnen melden dat bij het opmaken van de jaarrekening 2020 blijkt dat wij de door u toegezegde steun voor 2020 niet nodig blijken te hebben. Onze prognose met betrekking tot de gederfde inkomsten en extra kosten vanwege corona bleek wel juist te zijn geweest, die zijn fors lager dan begrootDaartegenover staat dat wij op andere kosten flink hebben bespaard, met name op de personeelskosten door ontstane vacatures niet of later in te vullen 

 

Wij hopen dat u ons in 2021 wederom wilt blijven ondersteunen. Wij verwachten dat de kosten in 2021 helaas méér gaan oplopen en inkomsten zullen dalen. Allereerst is Artiance inmiddels al 3,5 maand gesloten en zal een deel van de lesgelden gerestitueerd moeten worden. Ten tweede verwachten wij vanaf september 2021 een terugloop in het aantal cursisten vanwege de te verwachten economische krimp, hierover maken wij ons grote zorgen omdat Artiance voor meer dan 50% afhankelijk zijn van eigen inkomsten. Voor de bibliotheek is de verwachting dat met name de dienstverlening aan het onderwijs een flinke klap te verwerken zal krijgen. De lees- en mediaconsulenten zijn niet op iedere onderwijslocatie welkom en hoewel de onlinedienstverlening wordt gewaardeerd ervaren de scholen dit niet als een volwaardig alternatief. De projecten die de bibliotheek op het voortgezet onderwijs normalerwijze uitvoert kunnen niet worden uitgevoerd door de coronarestricties op de scholen.  

 

Wij zullen ons best blijven doen om uw steun in 2021 zo min mogelijk nodig te hebben. Uw steun geeft ons echter vertrouwen in een gezonde toekomst. Wij zullen de ontvangen corona steun voor het jaar 2020 terugstorten aan de gemeente Alkmaar. 

donderdag 28 januari 2021

Alkmaar Dichtstad

Vanavond beleefden we de eerste editie van een nieuw initiatief: Alkmaar Dichtstad. Als start van de Week van de Poëzie en dit jaar zetten we de dichter Hans Tentije in de spotlight. Een evenement, een conferentie, een talkshow, noem het zoals je wilt. In ieder geval een avond gevuld met gesprekken over gedichten, met vodcasts van lokale dichters en spoken word artiesten, gesprekken met en voordrachten van nationaal bekende dichters.

Dit initiatief bestaat uit verschillende elementen. Er is een website waarop alle poëtische uitingen van inwoners uit de gemeente Alkmaar samen komen. Zodat iedereen kennis kan nemen van al het dichterlijk moois dat Alkmaar te bieden heeft. Van Reuring, het Dichtersgilde, HallyWood, Nachtvlinder, de Dichtersrking tot de stadsdichter. Ik vergeet misschien nog wel iets of iemand, het is een bloemlezing van wat Alkmaar te bieden heeft. Naast de website worden er door het jaar heen verschillende activiteiten rondom poëzie, dichtkunst en spoken word georganiseerd en besteden we aandacht aan de initiatieven van anderen. Alkmaar Dichtstad wil verbinden. Iets waar door de gemeente Alkmaar verwoord in de steun door wethouder Christian Braak ook belang aan wordt gehecht. 

Vanavond was de start. Ik hoop op heel veel meer mooie dichterlijke belevenissen in onze gemeente.  Ben je benieuwd naar de openingsavond? Kijk dan de uitzending terug: 


vrijdag 11 december 2020

Voetbalclub en bibliotheek een logische combinatie?

Dat voetbalclubs en bibliotheken een prima combinatie vormen weten we al sinds ze in Groningen de start hebben gemaakt met Scoor een boek! wat nu al door een flink aantal bibliotheken met andere voetbalclubs is opgepakt. Ook bij Kennemerwaard hebben wij een samenwerking met AZ. Eerst begonnen met inzet van spelers of de trainer als voorlezers tijdens de Nationale Voorleesdagen. Na een aantal jaren volhouden en met de inzet van wethouder Elly Konijn en destijds trainer John van der Brom kregen we ook voet aan de grond om met Scoor een boek! aan de slag te gaan.

Sinds 2018 zijn we ook met AZ als partner aan de slag rondom e-sporten en dan meer specifiek rondom gamen. We hebben eerst een pilot uitgevoerd en daarna zijn we met subsidie van de gemeente Heerhugowaard aan de slag gegaan bij 19 basisscholen in deze gemeente. Vandaag mochten we voor de wethouder Onderwijs en Jeugdzorg van de gemeente Alkmaar, diezelfde Elly Konijn en twee van haar ambtenaren ons project Level Up! presenteren.


Twee medewerkers van de marketingafdeling van AZ en onze eigen fondsenwerver hielden een vlammend betoog. AZ vertelde dat ze maatschappelijk betrokken bezig willen zijn en dat ze met dit project kinderen op een bewuste en gezonde manier willen leren omgaan met gamen. Voor de bibliotheek geldt dat dit project aansluit bij onze doelstelling om kinderen 21ste eeuwse vaardigheden aan te leren. Een directeur van 3 basisscholen sloot aan om te vertellen hoe graag hij dit programma zou willen toepassen op zijn scholen. Level Up! heeft in de korte tijd dat het draait zelfs al de attentie getrokken van de cybercrime afdeling van de regionale politie. De politie levert een bijdrage aan het project door in één van de modules informatie te geven over de duistere kant van gamen. Dat kun je een kwaliteitskeurmerk noemen zou ik zeggen als de politie zo wegloopt met je project.

Level Up! verloopt in drie fasen. Fase 1 is een introductie voor leerkrachten en ouders om hen bewust te laten worden wat gamen is en bij hen ook meer begrip en betrokkenheid op te wekken. Veel ouders staan wel langs de lijn als hun kind aan het sporten is maar spelen nooit een game met hun kind. Dan weet je als ouder ook niet wat het is en is het ook lastiger om met je kind een gesprek aan te gaan over gamen.

In fase 2 zitten vijf lessen voor de leerlingen. Daarin komen ze meer te weten over veilig gamen, over hoe je het leuk kunt houden en met welke gevaren je te maken kunt krijgen. Ze krijgen allerlei opdrachten die ze dan uit moeten zoeken. In fase 3 zit een challenge, het is tenslotte wel een soort game ;-) waarbij de beste klassen een bezoek aan AZ kunnen winnen. De winnende school of klas komt dan voor een slotactiviteit naar het stadion waar ze kennis maken met de e-sporter van AZ en ze digitale en sportieve activiteiten uitvoeren.

Hoe effectief het lesprogramma is wordt door AZ en de bibliotheek gemonitord door na afloop een vragenlijst aan ouders, leerkrachten en leerlingen mee te geven waarin hun ervaringen worden bevraagd. Dat de gemiddelde score een 8,9 is qua tevredenheid stemt tot grote tevredenheid. Met zo'n score kan de wethouder vast onze subsidieaanvraag voor dit project niet weigeren ;-) 

Voetbalclub en bibliotheek samen? Een gouden combinatie zou ik zeggen!

maandag 16 november 2020

Het zijn de kleine dingen die het doen...

 Af en toe hoor je een bericht dat een boek decennia later ingeleverd wordt bij de bibliotheek. Laatst een mooi voorbeeld van onze collega's van bibliotheek Gelderland Zuid. "Terug naar Oegstgeest" van Jan Wolkers werd maar liefst 39 jaar later ingeleverd. Ik weet zeker dat iedere bibliotheek wel dit soort voorbeelden kent van boeken die op wonderbaarlijke wijze terugkeren.

Wij hadden deze week ook zo'n verhaal, met nog een bijzonder staartje. We kregen via de post een boek terug met daarop een geeltje van medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum. Boek gevonden in het Haaglanden Medisch Centrum.

Onze medewerkers waren blij verrast. "Er is nog hoop" zei één van de collega's. Ze hebben vervolgens op facebook gezocht of er een pagina was van het Haaglanden Medisch Centrum. Daar hebben ze een berichtje via Messenger achtergelaten, dat ze het heel bijzonder vonden dat het boek terug gestuurd was. Ze konden zich namelijk heel goed voorstellen dat het personeel wat anders aan het hoofd had in coronatijd. Daarna wensten ze hen heel veel sterkte toe. 


Dat werd weer heel erg gewaardeerd door de medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum zoals bleek uit hun bericht: 

Beste hardwerkende mensen van HMC”

De eerste zin van dit lieve berichtje in onze Facebook Messenger. Het komt van de bibliotheek Alkmaar. Wij werden er door geraakt. Onze zorgtoppers dachten we toch wel trots. Een klein gebaar maar de waardering is groot in deze coronatijd. We delen dit graag met jullie ❤️


Een klein gebaar van de mensen van het HMC, beantwoord met een klein gebaar van onze medewerkers, grootse waardering over en weer!

donderdag 29 oktober 2020

Groots in het kleine, of nou ja klein?

Vandaag had ik een gesprek met Anna en Hilde, twee van onze medewerkers in het programma Participatie en Zelfredzaamheid. Ik werd er erg blij van, hun bevlogenheid en betrokkenheid. Zij vertelden over een actie die zij op het verzoek van WNK (onze sociale werkplaats) tijdens Stoptober hebben uitgevoerd. WNK had de bibliotheek gevraagd of zij iets konden betekenen in het motiveren van hun medewerkers, om mee te doen met Stoptober. 

Onze medewerkers kijken bij een vraag altijd of het past binnen de doelstelling van het programma in dit geval Participatie en Zelfredzaamheid. Daar staat onder andere in dat activiteiten in co-creatie en vanuit de behoefte worden opgezet. Hoe doe je dat dan met mensen die een beperking hebben tot de arbeidsmarkt en die vaak een bewindvoerder of familielid hebben die voor hen financieel en medisch gemachtigd zijn. Mensen die vaak door de samenleving het gevoel krijgen dat ze niet volwaardig zijn, niet serieus genomen worden.

Wat onze medewerkers deden was in kleine groepjes gesprekken organiseren, nadat de taalambassadeur ze had 'geronseld' om mee te doen. Ze kwamen allemaal met meer of minder terughoudendheid binnen. Onze medewerkers vroegen de groep van 15 telkens  "Waarom zou jij willen stoppen met roken?" "Wat zou het voor jou betekenen?" Niet in de zendstand, niet vertellen dat roken slecht voor je is, gewoon het gesprek aan gaan. 

Ze hanteerden ook het praten aan de hand van stellingen, waarop de deelnemers aan Stoptober met een rode of groene kaart aan moesten geven wat ze er van vonden. Zoals Anna zei: "deze mensen wordt zelden gevraagd wat ze ergens van vinden, om stelling te nemen". Dat vonden ze dan ook moeilijk, maar ze deden het wel. En ze vinden heus wel iets, en ze kunnen het vaak ook goed vertellen, vertelden Anna en Hilde.

Resultaat was dat van de 15 mensen er 1 echt gestopt is, en de andere 14 zijn veel minder gaan roken. Bij de stafmedewerkers van WNK is er ook een verandering ingezet. Ze zitten vaak in de modus dat zij vanuit hun vak weten wat goed voor de medewerkers is en zo ook handelen. Nu hebben ze gezien dat door open het gesprek aan te gaan, de medewerkers te kennen en erkennen er openingen komen voor gedragsveranderingen die anders niet makkelijk zouden "landen". Het idee is om met Dry January nog eens eenzelfde soort gesprekken op te zetten.


Onze medewerkers hebben bij het WNK ook gesprekken gevoerd over de donorregistratie. Met de wetgeving wordt iedereen ingeschreven als donor, ook deze mensen. Zwart wit gezegd beschikt de overheid over de organen van deze mensen, zonder dat zij in staat worden gesteld daar iets van te vinden. Het is afhankelijk van hun bewindvoerder of deze met hen het gesprek hierover voert of het gewoon voor hen bepaalt. Onze medewerkers gaan het gesprek aan. "Wat vind je?", met als insteek dat het niet uit maakt wat je vindt, elke mening is goed, je mening doet er toe. 

Wat onze mensen bereiken is dat de medewerkers een gevoel van trots en eigenwaarde ervaren in het gesprek dat ze voerden over stoppen met roken en over het donorregister. Dat zij leren hun motivatie om iets wel of niet te doen te verwoorden. Dat ze daarin serieus genomen worden door onze medewerkers en door de professionals van WNK. Het lijkt iets kleins, zo'n activiteit, maar wat een groots effect!