donderdag 17 februari 2011

De waarde van de bibliotheek

Vanmiddag zat ik in Utrecht, met het bestuur van het Netwerk van Directeuren, en special guest Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek. Hij was te gast om de studiedag die wij vorig jaar november samen met de Argumentenfabriek hebben georganiseerd te evalueren. We hebben toen een argumentenkaart gemaakt voor de twee 'businessmodellen' waar nu in de bibliotheken veel mee wordt gewerkt: het verheffingsmodel en het retailmodel.

Met hem hebben we besproken hoe we hier verder mee kunnen. Voor een aantal directeuren toen aanwezig was dit discussiemodel niet uitdagend genoeg. Het retailmodel en het verheffingsmodel is een tussenstap in het denken. Hoe de bibliotheek van de toekomst er uit gaat zien is iets waar veel directeuren wel over denken maar wat nog achter onze horizon zit. We hebben er niet altijd voldoende beelden bij, wel dat we vinden dat de bibliotheek een rol in de maatschappij moet blijven spelen om te zorgen voor vrije toegang tot informatie, cultuur en educatie. Tot beter lezende mensen en tot beter geinformeerde mensen. Waar het om gaat is om met elkaar veel beter voor het voetlicht te krijgen wat de maatschappelijke waarde is. Kalshoven kwam met een mooi voorbeeld, wat ik gelijk heb doorgemaild aan een van onze medewerkers.

Wij zijn in gesprek met een vijftal scholen over het huisvesten van een jeugdservicepunt in een wijkcentrum in Alkmaar Noord. Wij als bibliotheek zijn bereid een stuk van de exploitatie op ons te nemen en ook de woningcorporatie is bereid om bij te dragen in de huisvestingskosten. Nu de scholen nog.


Als elke school nu eens doorrekent wat ze nu kwijt zijn aan de schoolmediatheek, aan de huisvesting ervan, aan de uren van een meester of juf die zich er ook mee bezig houdt, aan het collectiebudget. Als je dat allemaal bij elkaar optelt dan denk ik dat er een stevig bedrag bij de school vrij te spelen zou zijn. Wij als bibliotheek kunnen de scholen een actuele collectie leveren, geschoold personeel dat kinderen wegwijs kan maken in het zoeken op internet, in de bibliotheek en dat ze de juiste leesmaterialen aan te reiken. Als deze vijf scholen nu de handen in één slaan en samen ook een gedeelte van de exploitatie opbrengen hebben we echt meerwaarde.

Kinderen die meer gaan lezen, die beter leren lezen, die kritische consumenten op internet worden omdat ze in de bibliotheek leren hoe de informatie op internet te beoordelen op betrouwbaarheid. Ik denk dat veel scholen dit soort rekensommetjes niet maken, ik denk dat wij hen dat maar eens voor moeten rekenen ;-) Laten zien wat het in maatschappelijke effecten oplevert en wat in financiele zin. Dan is de bibliotheek in beide gevallen onbetaalbaar ;-)

2 opmerkingen:

  1. Goed idee om met de bibliotheek de klant, in dit geval de scholen, op te zoeken. Als het maar niet uitmondt zoals in Vlissingen dreigt te gebeuren. De bibliotheek gaat geheel op in de mediatheken van de scholen. De centrale vestiging in Vlissingen staat genomineerd om te sluiten, aldus de plannen van de gemeente.
    Dat lijkt me niet de meest wenselijke weg.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @Bas dat is niet de koers die wij voor ogen hebben. Wij zetten in op een aantal sterke vestigingen met ruim aanbod qua collectie, activiteiten en faciliteiten, openingsuren. Daarnaast functies in de wijken, delen van huisvesting met wijkcentra, scholen, verzorgingshuizen.

    BeantwoordenVerwijderen