zondag 9 januari 2011

Nieuwjaarsgedicht(schoolplaten.com)Gisteren hadden we onze nieuwjaarsbijeenkomst voor al onze medewerkers. Het deed me deugd om te zien dat van de ca. 130 collega's er zo'n 100 naar Akersloot waren afgereisd om met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. De sfeer was goed en zoals te doen gebruikelijk geef je dan als directeur een korte speech over het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het nieuwe.

2010 een goed jaar
De gebruikscijfers over 2010 waren goed. Een stijgend aantal leden (ca. 300), stijgende uitleningen en stijgend aantal bezoekers. Het geeft de burger moed dat we de negatieve trend van een aantal jaren geleden hebben weten te doorbreken. Verder hebben we in 2010 met elkaar een ambitieus beleidsplan samengesteld en hebben we onze vestiging Akersloot verbouwd en heringericht volgens de winkelformule. Het overlijden van onze collega Greet Ottens was een trieste afsluiting van het jaar. Tegelijkertijd was de warmte die ten toon werd gespreid rondom haar overlijden een troost en een beeld van de verbondenheid met elkaar die binnen onze bibliotheek speelt. Mooi.

vooruitblik 2011
Een lastig jaar, waarin duidelijk zal worden hoeveel we moeten gaan bezuinigen, welke gevolgen dat heeft. Een jaar vol kansen en uitdagingen, vol bedreigingen. Moeten er vestigingen dicht? Kunnen we voor het voetlicht brengen dat de bibliotheek een belangrijke schakel is in de kenniseconomie, in het lees- en leervaardig maken van 'onze' kinderen, in het werken van de democratie door mondige burgers te helpen maken. Een jaar waarin we verder zullen gaan op het ingeslagen pad van sociale media, het digitale terrein. Een gezamenlijke zoektocht, waarbij we het als managementteam, of ik als directeur in het bijzonder, ook niet altijd weten. Twijfel en zoeken en voorzichtig beginnen te zien als basis voor het komende jaar. Daar heb ik dan traditiegetrouw een gedicht bij gezocht....


Kloppen svp

van september '35 tot juni '38
studeerde ik middelbaar engels a.
de lessen werden gegeven
in het gymnasium
aan de laan van meerdervoort te den haag.
het was een zich deftig voordoend gebouw:
de stortbak van de wc
had dan ook twee deftige trekkers,
er hing een stukje ivoorkarton naast
waarop in deftige drukletters stond:
'voor grote spoeling gebruike men de lange trekker
voor kleine spoeling gebruike men de korte trekker'
een vermoedelijk iets minder deftig
iemand had eronder geschreven:
ín geval van twijfel
wende men zich tot de rector'

moraal:
ga niet bij het onderwijs,
en als u toch bij het onderwijs gaat
word dan liever geen rector

C. Buddingh'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten