dinsdag 14 februari 2017

Op bezoek bij de Koninklijke Bibliotheek

Vandaag was ik bij de Koninklijke Bibliotheek. Op de KB-OB directeurendag vorig jaar had ik ingevuld dat ik best een dag mee wilde lopen met de directie. Dat resulteerde in een uitnodiging om bij een directievergadering aanwezig te zijn, en daarna met Lily Knibbeler mee te lopen.

Aanschuiven bij het directieteam van onze netwerkpartner, bij de instelling die in de bibliotheekwet de digitale infrastructuur als opdracht heeft gekregen, en die samen met het netwerk de stelseltaken op zich neemt. En die naast dat drukke openbare bibliotheekveld ook nog schaakt op het bord van de universiteitsbibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken en met het erfgoedveld. Voorwaar.... op het bord van de KB ligt best veel ;-)

Wat me opviel tijdens de directievergadering was de breedte van onderwerpen. De toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur, de opslag er van, het datawarehouse, de nationale bibliotheek catalogus, de inkoopcommissie. En dan vergeet ik nog vast een paar onderwerpen die ter sprake kwamen. Het is veel, en bij ieder onderwerp ligt er een gedegen advies van één of een aantal medewerkers. Ik heb met respect geluisterd naar hoe er procesmatig beslissingen zijn genomen, risico's afgewogen, verschillende invalshoeken bekeken.  En dat alles met een strakke agendabewaking, zonder oeverloze discussies (daar maken we ons bij Kennemerwaard wel eens schuldig aan ;-).   
Wat ik heel erg mooi vond, de directie van de KB nodigt een klant aan tafel uit, zoals ook een van de directielid Hildelies Balk zei.  Wie durft dat als openbare bibliotheek te doen? Zo transparant en open zijn dat je een klant (en in dit geval naast klant ook netwerkpartner) integraal bij een directievergadering uitnodigt ?

Na de vergadering schoof een medewerker Kirsten aan bij Lily om haar bij te praten over een bijeenkomst a.s. vrijdag in de aula van de KB, over 500 jaar reformatie. Deze discussie en informatieve lezing blijkt zo veel belangstellenden te trekken dat hij nu twee keer op dezelfde dag georganiseerd wordt. Al pratend bedachten we dat hier mogelijkheden lagen om een of twee van de sprekers te strikken om ook 'in het land' op te treden. Er is vast op meer plekken in Nederland interesse voor dit onderwerp is, al dan niet gekoppeld aan een discussie over het ontstaan van onze westerse christelijke cultuur, en waar die uit bestaat. Het lijkt mij de moeite waard als de KB haar netwerk van wetenschappers aan kan spreken, en die met eventuele collectietips erbij voor op de website, kan laten optreden bij die bibliotheken die hier belangstelling voor hebben.

Daarna de lunch, waarin we spreken over het bibliotheekwerk in het land, over hoe je innovatie verspreidt, hoe we als veld elkaar nodig hebben, ieder vanuit zijn of haar rol, over positionering van de bibliotheek (kies de breedte, niet alleen de focus op de zwakkeren in de samenleving!).


Na de lunch overleg over de voorbereiding van de renovatie van de KB, en met twee medewerkers die de KB-OB directeuren dag komen evalueren. Daar kon ik natuurlijk wel iets over zeggen;-)

Om half drie moest Lily naar een stuurgroep waarbij mijn aanwezigheid niet handig was. Dus ben ik door Mireille Kok bijgepraat over de organisatorische veranderingen bij de KB. Dat verandering heel erg af hangt van het leiderschap, dat veranderingen tijd kosten, dat je mensen  mee moet nemen en hoe ze daar binnen de KB vorm aangeven. En dat ze er soms erg mee worstelen, en o, dat is heel herkenbaar. Het lijkt wel of er ook gewone mensen werken bij de KB ;-)

Al met al heb ik een zeer leerzame, en vooral ook leuke dag gehad bij de KB. Ik ben diep onder de indruk van hun manier van vergaderen. To the point, zakelijk, en ook met heel veel onderlinge collegiale betrokkenheid. Met directieteamleden die inhoudelijk genoeg weten van de materie om de voorstellen die ter besluitvorming voor liggen van goed commentaar te kunnen voorzien en een gewogen beslissing te kunnen nemen. Maar ook kunnen besluiten dat iets nog verder uitgezocht of onderzocht moet worden op bepaalde aspecten of risico's. Zo hoort het ook in een directieteam, maar zo gaat het niet altijd ;-) (ook niet altijd bij Kennemerwaard;-)

Ik kan het alle collega's aanraden om jezelf eens uit te nodigen bij de KB. Dat hoeft niet alleen op directieniveau. Ook onze medewerkers kunnen veel leren van de mensen van de KB, en de informatiedeling over waar lokale bibliotheken mee bezig zijn helpt de KB ook in haar denkproces. Dus collega's uit het land, allen op naar Den Haag... en dan komen ze ook vast graag een bakkie terug doen ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten