vrijdag 3 mei 2019

Lokale verborgen schatten ontdekken door samenwerking


Als bibliotheek hebben we altijd een open blik op zoek naar interessante samenwerkingspartners, om onze doelen te bereiken. Zo kom je soms ineens ook op bijzondere plekken.....
In de gemeente Castricum is een aantal zeer actieve historische verenigingen. Met de vereniging in Akersloot werken we al jaren goed samen, we zitten ook onder één dak. Met de vereniging van Castricum was dit nog niet het geval, maar wij dachten dat het mooi zou zijn om te kijken of we ook daar een samenwerking op poten zouden kunnen zetten. Dan is het leuk om te kijken of je zo'n jonge samenwerking gelijk handen en voeten kunt geven met een geslaagd startproject. Dus.....
Op een middag bij de Duynkant in Castricum, thuis voor Werkgroep Oud-Castricum, ontstond het idee om als aftrap van de samenwerking tussen de bibliotheek en de werkgroep gezamenlijk activiteiten te organiseren omtrent het Rembrandtjaar. Dit jaar (2019) is het namelijk 350 jaar geleden dat Rembrandt het leven los liet. Het eerste wat te binnen schoot, was dat het beroemdste werk van Rembrandt, de Nachtwacht, een jaar opgerold opgeslagen heeft gelegen in Castricum, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bunker was speciaal in het leven geroepen om Nederlandse meesterwerken uit handen van de Duitsers te houden. Daar moesten we natuurlijk wat mee!
Na wat onderzoek bleek dat het filmmuseum EYE in Amsterdam de sleutel van de bunker in bezit had, omdat ze het momenteel in gebruik hebben als depot voor gevoelige films. Na contact te hebben gezocht wilde het EYE meewerken en konden we een middag bezoekjes aan de kelder organiseren, met een aantal restricties. Waaronder het aantal mensen dat de bunker mocht betreden, er mochten enkel 5 groepen van 10 mensen naar binnen. De aanmeldingen kwamen ontzettend rap binnen, na een tweetal dagen zaten alle groepen al vol, tot teleurstelling van velen.


De dag brak aan van de excursie middag, en onder een blauwe hemel met vele zonnestralen begaven we ons in de duinen naar de kelder. Castricummer John Heideman (schrijver van Castricum en Bakkum in de Tweede Wereldoorlog) vertelde enthousiast over de fascinerende geschiedenis van de bunker. Een indrukwekkend bezoek aan de kelder volgde, vol met opgestapelde ouderwetse filmrollen en enkele herinneringen aan de Duitse bezetting. Wat een wonder dat de werken de oorlog hebben overleefd. Een gedenkwaardige middag die niet snel uit de gedachtes van de bezoekers (en de organisatoren) zal verdwijnen. Het is mooi dat je door je krachten en expertise te bundelen zoiets voor elkaar kunt krijgen, en je inwoners kunt laten kennis maken met een stukje onbekend lokaal verleden.

De middag bracht veel teweeg, wethouder Ron de Haan vond het een erg mooi initiatief en pleitte ervoor de bunker in de toekomst te openen voor iedereen die het maar wilt zien. Helaas is dit vanwege de huidige functie van de bunker als opslag van films niet direct mogelijk. TV Castricum heeft ter plekke een prachtige film gemaakt over de kelder en er verscheen een artikel van twee pagina in het Noord Hollands Dagblad. Wie weet wat de toekomst ons zal brengen en wat de aandacht voor de kelder zal gaan doen! De samenwerking tussen de Werkgroep Oud-Castricum en Bibliotheek Kennemerwaard kent in ieder geval een vliegende start.