donderdag 26 mei 2011

EBLIDA council meeting

In Malaga zitten op dit moment een stuk of 60 mensen uit de Europese bibliotheekbranche bij elkaar om met elkaar te praten over het belang van lobbyen op Europees niveau. Er zijn een drie focuspunten af gesproken. Het belangrijkste, en ook the issue van EBLIDA vanaf de start 19 jaar geleden is copyright. Er gebeurt erg veel op dat gebied, zaken die vaak heel veel juridische kennis vragen om te begrijpen.

Zo werd ook gesproken over de bedreigingen die nu op Europees niveau op ons afkomen. Er wordt gesproken over het oprichten van een virtueel Schengen, maar dan in de restrictieve manier. Geen vrij verkeer van informatie binnen de grenzen van Schengen. Nee, juist dat als bepaalde informatie in één land van Europa verboden is, dan zou dat ook in de andere landen verboden moeten zijn. Om een heel vervelend voorbeeld te geven: informatie over nazi's is verboden om op internet te verspreiden in Duitsland en in Oostenrijk. Maar in bv Denemarken gelooft men sterk in dialoog om juist mensen uit te dagen hierzelf over na te denken. Natuurlijk binnen de wettelijke grenzen dat je niet mag oproepen tot haat etc. In feite vergelijkbare casus met onze KB die de NSB kranten heeft gedigitalizeerd en beschikbaar heeft gesteld. Dat zou dan dus niet meer kunnen, en je krijgt een steeds restrictiever beleid. Internetproviders zouden door hun overheid gedwongen worden om deze websites op een zwarte lijst te zetten. China in het klein. Echt een enorme bedreiging voor vrij verkeer van en toegang tot informatie.

Verder is er gesproken over het belang van het voor het voetlicht brengen van een goede regeling rondom e-books. Het is daarbij erg lastig om politici het verschil duidelijk te maken tussen het lenen van een e-book en een folio. Iets wat een aantal bibliothecarissen nu pas beginnen te voelen. Als we geen goede regeling weten te treffen op Europees niveau gaan we er in Nederland ook erg veel problemen mee krijgen. Dus hier ligt heel veel werk op het bord van EBLIDA.

Overigens merk ik in discussies met Europese collega's dat onze Nederlandse pragmatische aanpak rondom zaken niet overal gewaardeerd wordt. Er zijn echt hardliners in EBLIDA die zeggen dat de vrije toegang tot informatie kostenloos moet zijn, en dat het Nederlandse systeem te liberaal is. Men realiseert zich in sommige gevallen dat 'onze' Nederlandse aanpak wel zorgt dat zaken in beweging komen, terwijl een hardline aanpak vaak tot confrontaties leidt.

Het derde punt waarover werd gesproken is om op Europees niveau een duidelijk statement af te geven over het belang van bibliotheken in het cultuurveld. Bibliotheken als de eerste basisvoorziening voor mensen om met cultuur in aanraking te komen. Er wordt nu aan een lobbystrategie gewerkt om dit voor het voetlicht te brengen.

Morgen volgt nog een conferentie samen met de Spaanse collega's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten