maandag 23 april 2012

Toekomstperspectief, deel 4, Ontwikkelen


De volgende trede
In het uitwerken van de brainstorm flappen kom ik weer een trede hoger op de piramide. Vandaag wil ik met jullie delen wat het managementteam bedacht heeft als het gaat om ‘ontwikkelen’, of ‘ontplooien’. Bij het bedenken van de behoeftepiramide, en het invullen van de taken van de bibliotheek, denken we hier echt aan de oude waarden van de bibliotheek. De volksverheffing! Mensen, burgers de kans geven om zich te ontwikkelen. Door zelfstudie, door te komen luisteren naar een lezing, naar een tentoonstelling te komen, een interessant boek te lezen, een boeiende film te kijken over een onderwerp wat je aanspreekt.

Kenniscentrum
Als we dan naar de toekomst kijken denken wij dat de bibliotheek zich zou moeten ontwikkelen tot een kenniscentrum. Nu zijn we meer een informatiecentrum, alle informatie is gevat in onze collectie: in boeken, tijdschriften, kranten, databanken etc. In het nieuwe tijdperk zullen we meer een gidsfunctie moeten gaan vervullen, ten behoeve van de ‘education permanente’. De bibliotheek levert de faciliteiten om te kunnen leren en we zijn een platform om kennis over te dragen van mens tot mens. De ontvanger kan zich met die kennis verder ontwikkelen.

Gemaksdiensten
Op het gebied van ontwikkelen zullen we voor onze klanten onder andere gemaksdiensten moeten gaan aanbieden. Die kunnen dan inkomsten opleveren. Een gedeelte van wat we aanbieden zal gesubsidieerd zijn, een gedeelte niet.

Programmering
De programmering, cultureel en informatief zal moeten aansluiten bij de ontwikkelingswensen van onze klanten. Zo zien wij kansen voor onder andere trainingen rondom internet (mediawijsheid) en het gebruik van internet, en kennismakingscursussen voor apparatuur en software (medialab). Met 7dingen hebben we daar een mooie start meegemaakt, maar de techniek en de software schrijdt voort. Als het ons lukt om bij de early adapters te horen dan kunnen we een stevige gidsrol daar in spelen voor heel veel mensen in de maatschappij, en ook voor bedrijven. Verder zal de programmering ook lezingen en debatten omvatten. Aansluiten bij actuele en lokale thema’s.

B2B
We zien hier ook kansen voor business to business dienstverlening. Samen met of voor bedrijven zouden wij heel goed debatten kunnen gaan organiseren. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat we bjvoorbeeld samen met de AZ-businessclub lezingen rondom managementvraagstukken gaan organiseren. Wij regelen de sprekers, en zorgen voor achtergrondmateriaal. We kunnen cursussen organiseren hoe je informatie vindt, of lezingen over onderwerpen die spelen voor ondernemers. Nu doet o.a. een Kamer van Koophandel dat , maar waarom zou de bibliotheek dat niet op kunnen pakken? Wij zouden op die manier heel anders in de aandacht van bedrijven komen te staan, en het zou ons extra inkomsten kunnen opleveren. Op die manier kunnen we onze professionaliteit op een heel andere manier gaan uitbaten. We zijn daarin vaak veel te bescheiden.

Excelleren
Als we dit allemaal willen gaan moeten we ook durven te benoemen waarop we willen gaan uitblinken.
-          Media-educatie voor gevorderden: 7dingen en het leren zoeken en beoordelen van informatie.
-          Lezen en verhalen inzetten, film en muziek inzetten als ondersteuning en uitdaging om maatschappelijk vraagstukken aan te vliegen, bespreekbaar te maken. De bibliotheek als kritische bevlogen partij in de stad, die zich toch neutraal opstelt.
-          Spin in het web van maatschappelijk organisaties: culturele , educatieve, gezondheidszorg partners rondom thema’s als welzijn, groen, duurzaam. Het moet zo worden dat als er iets gebeuren moet in stad of dorp het rendement hoger is als het samen met de bibliotheek gebeurt.

Verbinden
groei van mais
De bibliotheek doet dit alles natuurlijk met goed uitgezochte medewerkers die op de hoogte zijn van alles wat er lokaal en landelijk speelt. Hij/zij heeft een brede interesse en is breed ge├»nformeerd. Hij/zij kent de maatschappelijke ontwikkelingen en maakt net zo gemakkelijk via digitale middelen contact met de doelgroep, als in het dagelijks contact met de klanten in de bibliotheek of ‘in het veld’.  Het begrip toegevoegde waarde ligt bij een ieder voor in de mond als het om de bibliotheek gaat ;-) Wat zullen we groeien met z'n allen.

2 opmerkingen:

  1. Hoi Erna,

    Ben het helemaal eens met je strekking, laat ik dat voorop stellen, maar ik moet daar wel eerlijk bij zeggen dat ik al vrij lang lees her en der dat we ons in de toekomst moeten ontwikkelen tot spin in het web. Geduld is een schone zaak natuurlijk, maar ik vind echt dat dat erg langzaam gaat. Daar zijn per stad of bibliotheek vele oorzaken voor aan te wijzen, maar als ik alles vergelijk krijg ik toch het gevoel dat het vooral op papier wordt gezet, maar in de praktijk niet de prioriteit krijgt die het jaren terug al had moeten hebben. Denk eigenlijk dat het alleen nog kan werken als mensen er volledig voor worden vrijgespeeld. Maar het omgekeerde gebeurt meestal, in de hectiek van alledag. Zorgelijk, vind ik. Hoop oprecht dat het binnenkort her en der bewezen wordt dat het wel degelijk kan!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @Edwin Eens. Het is ons hier in Kennemerwaard ook nog niet goed gelukt. Na de fusie hebben we wel wat formatie vrij weten te spelen, en onze domeinspecialisten gaan steeds meer de boer op, wetten steeds beter kansen te zien en te pakken. Voor de frontoffice zijn we nu bezig een plan te maken waar we over 5 jaar willen staan. Daar zullen we nog een ei over moeten leggen of we dat met een reorganisatie en de benodigde onrust gaan realiseren, of dat we kiezen voor een meer organische weg. Het zal waarschijnlijk wel een beetje van beiden worden, maar dat het binnen nu en twee jaar heel anders gaat worden is volstrekt duidelijk. (En dan is twee jaar lang, maar wel reeel om mensen de kans te geven mee te gaan in de verandering of afscheid van ze te gaan nemen).

    BeantwoordenVerwijderen