vrijdag 29 oktober 2010

EBLIDA

Ik zit momenteel in London met het bestuur van de EBLIDA. EBLIDA is de lobbyclub voor bibliotheken op europees niveau. Met in het bestuur bestaat uit ca 9-10 personen van vooral west-europese landen. Wat me opvalt tijdens de discussie is dat er toch veel verschil zit in hoe dingen in verschillende landen. We praten bijvoorbeeld over leenrecht en de beschikbaarheid van informatie. Juist in deze tijd van digitalizering is het vreselijk belangrijk om te zorgen dat de vrije toegang tot informatie gewaarborgd blijft en niet alleen voor de happy few. Zoals een van de bestuursleden zei: "We have only one chance to get it right to make sure that a load of information, culture and education is not lost for whole lot of citizens of our countries".

Machtige lobbymachines
Als je bekijkt met wie je samen, of beter gezegd tegen wie je moet lobbyen zakt je af en toe de moed in de schoenen. Hele clubs van uitgevers, makers van informatie, schrijvers, journalisten etc ec die een profesionneel lobby-apparaat hebben die wekelijks in de veelgenoemde wandelgangen van Brussel rondhangen om de belangen van de rechthebbenden goed te benadrukken. Zij willen alles zoveel mogelijk dicht timmeren en willen overal geld voor zien. Bibliotheken ontzeggen de rechthebbenden hun recht niet, maar vinden wel dat er naar redelijkheid moet worden gekeken, en dat je het recht van de burger op vrije toegang tot informatie moet waarborgen zonder dat de gemeenschap hier voor enorm moet 'bloeden'. Af en toe bekruipt je een Calimerogevoel, EBLIDA met 2 man personeel, locatie Den Haag met zoveel werk te doen en zo weinig tijd.

Vier je successen
En toch zien we dat we de afgelopen jaren telkens kleine stapjes voorwaarts maken. De europese commissie nodigt bij belangrijke items EBLIDA wel standaard uit, omdat ze ons zien als de spreekbuis voor de bibliotheken van Europa. En men is op een aantal fronten zeker gevoelig voor de vrije beschikbaarheid van informatie. Al merk je ook daar dat het soms praten is met, even kort door de bocht geformuleerd, de blanke wel opgeleide elite die denkt dat op internet alles te vinden is en bibliotheken een uitstervend instituut is. Dus het feit dat we gehoord worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de Google-settlement, is absoluut waardevol.

Nationaal volgt Europa
Mij wordt wel eens gevraagd waar het nou allemaal goed voor is, die vergaderingen op Europees niveau (los van het feit dat sommige mensen denken dat het snoepreisjes zijn ;-)Wat veel mensen vergeten is dat wat er op Europees niveau aan wetgeving wordt bedacht dat dat op nationaal niveau effect heeft en nagevolgd moet worden. Zoals de Engelse collega zei: 'We have onnly one chance to get it right".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten