donderdag 16 juni 2016

Een democratischer VOB

Vanochtend sprak ik bij de VOB ledenvergadering de wens uit dat de VOB na de aanpassing van de statuten ook haar huishoudelijk reglement aanpast op het punt van de gewogen stemmen. Nu is het zo dat grote bibliotheken meer stempunten hebben dan kleine bibliotheken. Een ondemocratisch en archaïsch systeem wat mij betreft. Dit was wat ik zei, ongeveer... want ik was stikzenuwachtig omdat ik heel graag een goed punt wilde maken, en heb daardoor sommige dingen daar ter plekke niet gezegd.
Pixabay

Voorzitter, collega's, 
in 2000 werd ik voor het eerst directeur, van de bibliotheek Zeewolde. Een kleine bibliotheek met een werkgebied van ongeveer 20.000 inwoners. Vanaf dat moment stelde ik vragen in de VOB vergadering over zaken die ik wilde weten, waar ik verandering in wilde voorstellen. Heel vaak werden mijn vragen of opmerkingen niet beantwoord. In 2006 werd ik directeur van bibliotheek Alkmaar en in 2009 directeur van bibliotheek Kennemerwaard. Telkens een iets grotere bibliotheek. En altijd bleef ik vragen stellen. Waren de zaken waarover ik vragen stelde anders geworden? Nee. Was mijn betrokkenheid groter geworden? Nee. Werd ik vaker beantwoord? Ja!

Ik heb overwogen om een motie in te dienen, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat ik dan mee doe aan het systeem waarvan ik vind dat we dat moeten veranderen. We spelen met z'n allen parlement. Dat zijn we niet. We zijn een ledenvergadering, maar de leden zijn niet gelijkwaardig. We werken met gewogen stemmen. Is het niet raar dat een vereniging van bibliotheken, het instituut dat per definitie staat voor democratische waarden, gelijke kansen voor iedereen, er zelf een ondemocratisch stemsysteem op na houdt? We zijn een soort aandeelhoudersvergadering, wie meer stempunten heeft heeft meer macht en het meer voor het zeggen. 

Dat is raar. Wij zijn samen het netwerk, groot en klein. Wij samen bepalen onze uitstraling, ons beleid. Ik gun ons dan ook een systeem waarbij argumenten de doorslag geven, niet de hoeveelheid stempunten die je hebt verzameld. Ik roep ons op om voor een volgende vergadering een voorstel te maken om af te stappen van gewogen stemmen. We moeten naar een systeem van one man/woman, one vote. De oude systemen werken niet meer, laten we met elkaar een vereniging zijn die voor, door en met elkaar werkt. Die oog heeft voor ieders belangen en niet in macht denkt.

Ik was blij met het applaus en ben blij met de toezegging van het bestuur dat ze hier mee aan de slag zullen gaan. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten