vrijdag 23 oktober 2015

Innovatieraad, stand van zaken

Al weer meer dan een maand geleden (17 september) kwam de Innovatieraad bij een. Onze nieuwe contactpersoon bij de Koninklijke Bibliotheek, Grietje Smit stelde zich voor en vertelde iets over haar voorgeschiedenis. En daarna hebben wij ons allemaal keurig aan haar voorgesteld.

Na wat gebruikelijke zaken zoals het bespreken van het verslag van de vorige keer, hebben we het onder ander gehad over hoe wij als Innovatieraad aankijken tegen onze rol. Hoe is onze opdracht geformuleerd, en hoe kunnen we die het beste uitvoeren?
We willen werken vanuit de oude doelstelling. Belangrijk is dat we bespreken wat onze focus en de kerntaak is. Waar gaan we naar toe en wat kan er als neventaak bij en wat niet. Er wordt een aantal aandachtspunten benoemd: inzetten van het budget; innovatieklimaat bevorderen; delen van de ideeën en zorgen dat ze bekend zijn; inspireren; faciliteren en ook zelf laten doen; transparante werkwijze en procedures.

Communicatie en verwachtingenmanagement zijn belangrijk. We hebben het afgelopen jaar gezien dat daar scherper op gestuurd kan worden. Het budget dat de innovatieraad jaarlijks te verdelen heeft bedraagt € 100.000,=. Het geld is vooral bedoeld als extra ondersteuning voor wat kleinere projecten die de potentie hebben om uit te groeien tot iets dat breed in het land gebruikt kan worden. De innovatieraad heeft niet de middelen om projecten organisatorisch verder te helpen, wat we wel kunnen is adviseren, doorverwijzen, contacten en verbanden leggen met organisaties die een project kunnen 'adopteren'. De innovatieraad is er niet om projecten 'te vermarkten'.

Visie op knelpunten: het niet strak uitvoeren van projecten, mislukken van projecten, de kwetsbare positie van innovators in organisaties. Een volgende vergadering gaan we het daar verder over hebben. Maar alvast een schot voor de boeg: We hebben gezien dat bij het indienen van een projectplan voor financiële support van de innovatieraad de praktijk soms weerbarstiger is. Gaandeweg een project blijkt dat de vraag heel anders is dan van te voren ingeschat. Als innovatieraad vinden we dat dit er niet toe moet leiden dat een project in de afhandeling afgekeurd wordt. De praktijkervaring van dit soort projecten die bijgestuurd kunnen worden, al doende lerend, vinden wij juist heel erg belangrijk voor het innovatieklimaat in bibliotheken.  Daarnaast willen we kijken of we iets zouden kunnen doen aan de positie van innovatieve mensen. We hebben de indruk dat innovatieve medewerkers soms ook erg onder vuur liggen in hun eigen organisatie. Hoe kun je medewerkers een bepaalde weerbaarheid mee geven, en wat kun je directies meegeven om hun medewerkers voldoende te kunnen 'beschermen'.

Daarnaast hebben we de voortgang van een aantal lopende projecten besproken. Ik licht er hier twee uit die ook een persoonlijke toelichting kregen van de indiener:
Raspberry Pi door Jolanda Kreuk van bibliotheek Kennemerwaard. Dit project was bedoeld om aan de slag te gaan met minicomputers voor kinderen (programmeren).
Bij het ontwikkelen van het plan is gekeken waar de vraag ligt. Bijeenkomsten voor algemeen publiek waren succesvol, naast algemeen geïnteresseerden ook veel animo van het (basis)onderwijs.
Doel van het project: basiskennis programmeren, voor kinderen en ook volwassenen.
Basiscursus Linux start in januari.

Op basis van dit initiatief kwamen er vragen uit onderwijs. Algemene vragen, activiteiten, tijdens de kinderboekenweek en op school. Voor scholen en BSO is iemand aangesteld. Er is gevraagd dit door te zetten, resulterend in een leerkrachtenbijeenkomst en samenwerking met het lokale Fablab. Traject is uitgebreid naar 21st centuryskills.
Onder leerkrachten, van verschillende scholen, is grote informatiebehoefte, nieuwsbrief, consulenten zijn aan de slag op scholen, bso en in de bibliotheek rond 21st centuryskills (mediawijsheid en programmeren). Het project is nog niet klaar. Er is nu veel informatie en ervaring opgedaan, die wordt nu lokaal (onder collega's) gedeeld. Verder wordt er een presentatie gegeven op het Bibliotheekcongres, wordt in Kenniscirkels in de provincie informatie gedeeld, en ligt er een link met diverse bibliotheken die hier ook mee bezig zijn (FryskLab, De Kennismakerij). Ook internationaal blijkt er belangstelling en zijn er contacten gelegd naar aanleiding van een bezoek aan NextLibrary in Aarhus. De Innovatieraad (en ik heb alleen maar geluisterd ;-) is enthousiast over dit initiatief, het sluit heel goed aan bij de 21st century skills. Het daagt niet alleen onze bezoekers uit, maar vooral ook de medewerkers van de bibliotheek om te leren door er mee aan de slag te gaan. 

Online Workshop door Jan de Waal.
Jan vertelt over de workshop die hij dit jaar online heeft aangeboden. Een soort krakercompetitie, maar dar gericht op digitale bronnen. Alles wat gedaan is staat online, op de website van het bibliotheekblad. Het is een omvangrijk programma, huiswerk voor deelnemers, bestaande uit ingewikkelde zoekvragen. De online workshop is bedoeld om bibliothecarissen via online opdrachten beter te leren zoeken in digitale bronnen. Er is geen wedstrijdelement. Gekozen is voor tools die al beschikbaar zijn: een Googleomgeving en de website van het bibliotheekblad. Het is echt een instrument om kennis en kunde van het 'ouderwetse', maar immer actuele bibliothecarisvakwerk op peil te houden en nieuw elan te geven. De Innovatieraad erkent nut en noodzaak van zo'n training, maar vindt het de verantwoordelijkheid van lokale bibliotheken om dit als training aan hun medewerkers aan te bieden, dan wel verplicht te stellen. We hebben Jan dan ook aangeraden op bv bij SPN zijn idee neer te leggen. Wij denken dat het daar beter past, als een onderdeel van het scholingsaanbod dat daar ontwikkeld wordt.

Aan het eind hebben we afscheid genomen van Johan Stapel en Adeline van den Berg, onze bevlogen begeleiders, ondersteuners, harde werkers en mede discussiegenoten namens het SIOB/B.NL/KB het afgelopen jaar. Jammer dat zij iets anders gaan doen, fijn dat we een vervanger hebben in de persoon van Grietje Smit.Geen opmerkingen:

Een reactie posten