dinsdag 7 januari 2014

Nieuwjaarstoespraak bij personeelsbijeenkomst

Ik wil beginnen te zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op jullie, op de medewerkers van bibliotheek Kennemerwaard.

2014 wordt een spannend jaar, vol uitdagingen en kansen. De afgelopen jaren zijn we volop in beweging geweest en de veranderingen hebben zich op een aantal vlakken ook uitbetaald in successen. Ik noem uit 2013 de tweede prijs in de verkiezing van de beste bibliotheek van Nederland, diverse projectsubsidies die we hebben binnen gehaald, zoals voor Lezen in de keuken, voor de Taaltafel in Alkmaar, voor Groen en Duurzaam in Heerhugowaard. De goede score die we haalden bij het onderzoek onder het Biebpanel als het ging om de tevredenheid over jullie, het personeel. Kennemerwaard scoorde bovengemiddeld ten opzichte van andere bibliotheken. Natuurlijk het mooie succes van de herinrichting van Alkmaar Centrum en van Schoorl met elk fors stijgende bezoekersaantallen. (gemiddeld 5.000 en 50 meer per openingsdag, in beide gevallen een derde tot de helft meer bezoekers!). En het kerstcadeau van de gemeenteraad van Alkmaar die voor de periode van een jaar geld beschikbaar stelt om op zondag open te kunnen gaan. Morgen voor de eerste keer.

Het zal een jaar worden waarin landelijke ontwikkelingen eindelijk beschikbaar komen zoals de lancering van het e-book platform op 24 januari. Er komen 5.000 titels beschikbaar voor onze leden. Dat is een behoorlijke stap voorwaarts, omdat het uitlenen van e-books niet zomaar mag en kan volgens de Auteurswet. Het is mooi dat dit onderhandelingsresultaat er nu ligt en dat wij onze lezers op deze manier ook aan ons kunnen binden. Verder staat er voor dit jaar dan toch echt eindelijk de oplevering van de NBC, de nationale bibliotheek catalogus op stapel. Een catalogus waarin alle titels van alle openbare en bibliotheken zitten, zodat leners kunnen zien waar een boek is en het overal kunnen reserveren. Dit staat gepland voor maart van dit jaar.

Lokaal in onze eigen bibliotheek en gemeenten speelt er ook heel veel. We krijgen vanaf 2015 een groter werkgebied, want de gemeente Schermer en Graft-De Rijp fuseren dan met Alkmaar. We zijn al druk in gesprek met die gemeenten en met Alkmaar over hoe we de dienstverlening van de bibliotheek daar vorm zullen gaan geven.
Ik verwacht dat we dit jaar helderheid krijgen over hoe we de bezuinigingstaakstelling in de gemeente Bergen zullen gaan oplossen. Dat komt waarschijnlijk in januari al in de raad. Ik hoop dat we de kans krijgen om een goede oplossing uit te voeren voor de Egmonden, en dat we daar dan iets in de lijn van Schoorl neer kunnen gaan zetten.


Dan hoop ik dat we ook in de loop van dit jaar een beslissing kunnen nemen over ons pand in Castricum waarmee we dan vooruit kunnen kijken naar de toekomst. Verder gaan we volgende week al feestelijk aftrappen voor de plannen van Oudorp. De gemeente, de bouwondernemer en de woningcorporatie zijn het met elkaar eens geworden en er lijkt nu toch na al die jaren schot in te komen. Ook in Overdie wordt gesproken over herhuisvesting van de bibliotheek op de begane grond en een eigen ruimte.

In Heerhugowaard verwacht ik in de loop van 2014 dat De Noord geherhuisvest gaat worden in de Jozefschool. De laatste eindjes moeten nog worden afgehecht, maar dat ziet er hoopvol uit. En met de gemeente zijn we in gesprek over de herinrichting van de hal. We trekken ondertussen al wel ons eigen plan, wij willen voor de zomer aan de slag om het daar net zo levendig te kunnen maken als in Alkmaar Centrum.

Als je zo naar mijn opsomming luistert zou je kunnen denken dat het om de gebouwen gaat. De stenen zijn slechts het omhulsel voor onze dienstverlening. Ik heb het over onze gebouwen gehad, maar meer en meer zoeken we onze klanten, onze lezers, de burgers op buiten de bibliotheek. Het doet mij ontzettend veel plezier om te zien dat we als organisatie steeds meer naar buiten gericht worden. We staan met onze voeten midden in de maatschappij en dat hoort ook zo. Wij werken met zijn allen met publieke middelen, we werken voor de samenleving en door hen gefinancierd.  Dat maakt dat we ons telkens bewust moeten zijn over wat wij voor toegevoegde waarde kunnen bieden aan die maatschappij. We richten ons er gelukkig meer en meer op om mensen de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Door mensen taalvaardig te maken zijn ze beter in staat zich zelf te redden, contacten te leggen en een baan te vinden. Door mensen mediawijs te maken zijn ze beter in staat hun mening te vormen en hun stem te laten horen in het democratisch proces. Mensen kunnen zich daardoor ook beter redden in de steeds verder digitaliserende samenleving en kunnen daarmee kansen grijpen.  Mensen gebruiken de bibliotheek ook steeds meer als platform om informatie te delen. Dat gebeurt nu nog vooral via het podium, maar ik hoop dat we de komende jaren ook de slag kunnen maken om dit digitaal mogelijk te maken.

Dit jaar gaan wij, Jan, Hanneke, Frank en ik met jullie allemaal in gesprek over alle ontwikkelingen die er gaande zijn. In de bibliotheek en in de samenleving om ons heen. Voor 2015 moet er een nieuw beleidskader liggen van de koers die we de komende jaren willen gaan varen. Dat worden weer leuke gesprekken, want ik denk met heel veel plezier terug aan de roadshows van de afgelopen keren. Samen weten we namelijk veel meer dan het managementteam in zijn eentje. We gaan ook in gesprek met onze klanten, met burgers,  instellingen, gemeenten over wat hun ideeën zijn over de toekomst en de rol van de bibliotheek. Bij die sessies wil ik jullie ook van harte uitnodigen, het is belangrijk dat we in gesprek gaan met onze omgeving om met hen te bepalen wat zij nodig hebben van de bibliotheek om tot ontwikkeling te komen. Waar daar staat een bibliotheek voor: voor ontwikkeling van mensen, de ouderwetse volksverheffing. Mensen de kans geven het beste uit zichzelf te halen.

Tot slot zoals gebruikelijk een gedicht. Deze keer van Martin Bril… aansluitend bij de zoektocht naar een nieuw beleidsplan, naar een koers voor de komende vier jaar, en hopelijk niet te onbegrijpelijk ;-)


KUNST

Wat we willen:
Momenten
Van Helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe


Ik wens ons allemaal een prachtig 2014 toe!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten